1990/01/01

> Elkarrizketa: EHGAM > EZ DUGU PATERNALISMORIK NAHI

 • EHGAM gay elkartekoei elkarrizketa
 • Ekainaren 28an, «Gay Harrotasunaren Eguna»
 • EHGAM: «Ez Dugu Paternalismorik Nahi»
 • Argia, 1983-07-03 # J. L.
Europa eta Ipar Amerika aldeko gay mugimenduek ezkontzeko eskubidea eta horrelakoak eskatzen omen dituzte baino hemengoak, berriz ez. EHGAMek, izan ere, helburu zabalago eta aurrerakoiago batzuren alde egin du apustu. Guztien aurreko errepresioa nolabait biguindu egin delakoan, gaur egunean dagoen tolerantzi giro hau ez dute oso modu onean hartzen. Guzti honen kontra garrasi egiteko antolatu dute aurten "Gay eguna" eta hori dela eta mintzatu gara EHGAMeko bi adiskiderekin.

ARGIA.- Azken urtetan tradizio bat bihurtu da zuek antolatutako"Gay harrotasunaren eguna". Zein eduki eman nahi diozue egun horri?
EHGAM.- Urtero fetxa berdinetan ospatzen dugu gutxi gorabehera, eta horrek nolabait urteurrenaren zentzua ematen dio. Horretaz gain, beti kanpaina dexente fuerte baten bukaera markatu izan du. Jakina, urtean zehar eta egun hauetaz aparte ere gauzak edo ekintzak antolatzen dira. Baina "Gay harrotasunaren eguna" baino lehenagoko kanpaina hori normalean baino fuerteagoak izaten dira.

A.- Zuek sufritzen duzuen bazterketa kaleratu nahia, agian...
EHGAM.- Ez arazoa kaleratzea batez ere. Egia esan, horretan urte osuan salatzen gara, eta ez dago zergatik egun batetara mugatu behar. Askoz egokiagoa da ikuspegi erreibindikatibo baten azpitik begiratzea. Hau da, egun konkretu bat aprobetxatzen dugu erreibindikazio zehatz batu azpimarratzeko. Zer esango nizuke... "Aberri Eguna" edota "Maiatzaren Lehena" ospatzen den bezalaxe guk beste hau ospatzen dugu, eta horretaz baliatuz urtero erreibindikazio berezi bat ankeratuz.
 • Aurtengo eguna eta erreibindikazioak
A.- Aurtengo aukeratu duzuen konsigna zein izan da?
EHGAM.- "Errepresioa eta tolerantziaren kontra, askapen osoaren alde" nolabait adierazi nahi dugu duela zenbait urtetatik hona begibistako diskriminazio batetatik itxurazko tolerantzia batetara pasa garela. Eta gure irtenbidea ez dagoela ez batetan, ez bestean.

A.- Gero sartuko gara tolerantziaren asunto horrekin. Lehenbizi, oker ez bazaizue iruditzen, diskriminazioa eta bazterketarekin hasiko gara. Esan al daiteke gaur egun benetako zapalkuntza edo bazterketa dagoela homosexualen kontra?
EHGAM.- Ez dago hain agerian, baina piska bat astinduz gero, segituan agertzen dira dutuak. Gure erakundea legalizatu zutenetik, badirudi asunto legalen konponbide bat aurkitu nahi dutela, baina bistan dago lege aldetik oraindik ere -kale mailan zer esanik ez- guztiz baztertuak eta diskriminatuak gauzkatela.

A.- Konkretuki, zein erreibindikazio dituzue lege aldetik?
EHGAM.- Estatu mailako ordezkariak Gobernuko Presidentearekin elkarrizketa izan zutenean, hauexek izan ziren aurkezturiko eskaerak: Gobernuak publikoki Europako Kontseiluak hartutako erabakiak asumitu zitzala, Diskriminazioaren kontrako lege bat ateratzea, fitxa polizialak deuseztea homosexualen kontrako lege guztiak apurtzea, etabar. Elkarrizketa otsailean izan zen eta Ekainaren 28a arte eman genien epea. Gaur egun arte ez dute horietako bater bete. Europako Kontseiluaren erabakiak ez dituzte asumitu, Kodigo Penalaren berriztapenean eskandalo publikoa eta heldugabeen korrupzioaren kontzeptoak mantentzen dira, eta fitxa polizialen gaiari dagokionez argi eta garbi esan ziguten polizia bati fitxak apurtzeko eskatzea eskuak mozteko eskatzea bezalakoa dela.
 • Edonor izan daiteke homosexuala.
A.- Hitzegin dezagun orain aipatu duzuen tolerantzia horretaz. Zein arrisku ikusten dituzue alde horretatik?
EHGAM.- Gertatzen da alderdi horretatik badela jende bat plan paternalista batetan ibiltzen direnak. Kaletik ibiltzen "utzi", egiten digute, eta "konprenitu" egiten gaituzte. Hari horretatik, baliteke egoera aldatua izatea eta -aurrerago esan bezala-azken urteotan ageriko errepresio batetatik tolerantzia batetara pasa gara. "Beno, nirekin sartzen ez diren bitartean", eta antzeko gauzak esan ohi dituzte. Oso eremu zehatz batzutatik ateratzen ez zaren bitartean, egoten uzten dizute... Oso eremu estutan enzerratzen zaituzte. Gainerako jendea "usteltzen" edo "galarazten", has zaitezkeen momentuan, egurra. Itxura demokratikoaren asuntoa. Ametitzen dizute homosexuala izatea, baina ez dute ametitzen edonor izan daitekeela homosexual. Gu hain minoria eta hain baztertua egotea posibilitatzen duten kondizioek hortxe segitzen dute aldatu gabe.

A.- Hezkuntza, bistan da. Puntu honetara helduta, derrigorrezkoa ematen du horretaz mintzatzea.
EHGAM.- Noski, hor oso argi ikusten da arazoa non dagoen. Esate batera, ikastetxeetan ematen den sexualitatea oso bide eta muga estu batzutara bideratua dago. Homosexualitatea aukera eta posibilitate bezala ez da sekula aipatzen. Beraz, haurrei eta gaztetxoei hasera haseratik erakusten zaie bide hori aldez aurretik itxita dagoela. Edo habe esanda, ez duela existitu ere egiten. Haurrei ez zaizkie sexualitate aukera eta alternatiba guztiak eskaintzen. Eta garbi dago legeek eskubidea ematen dutela baina oinarrizkoagoa den hori aldatzen ez bada, jai daukagu.

A.- Beharbada interesgarria izan daiteke zuek kolektibo bezala nola funtzionatzen duzuen jakitea.
EHGAM.- Herri bakoitzeko taldeez gain, herrialdeko asanbladak egoten dira, Gipuzkoan, Bizkaian eta Nafarroan. Eta bestaldetik urtean behin Biltzarrea ospatzen dugu, herrialde guztietakoak bertan bilduz. Gertatzen da gero praktikan askoz funtzionamendu praktizista izaten dugula, egun batetatik besterako egindakoa. Esate batera, derrigorrezkoa izanda debate ideologiko baten falta nabari dugu. Hurrengo egunerako behar diren gauzetaz soilik arduratzen gara, diskriminazioaren kontra egunero eramaten dugun borroka horretaz, baina beste gauza teorikoago batzutaz ez gara sekula arduratzen.
 • Debate ideologikoaren gora beherak
A.- Nondik abiatu behar litzateke debate ideologiko hori?
EHGAM.- Haserako kontua hauxe da: pertsona bat honelako organizazio batetan sartzen denean, hasera batetan, sentimendu antirrepresibo hutsa izaten da, sufritzen duzun zapalkuntza baten kontra erreakzionatu beharra. Baina garbi dago horrek aurrera jo behar duela, momentu batetan superatu egin behar edota -bestela esanda- gaur egun kondizioak daudela bestelako saltsetan sartzeko. Oinarri horretatik ikusi dugu beharra eta posibilitatea debate ideologiko batetan sartzeko.

A.- Esan al zenezakete zein gairen ingurnan mugituko litzatekeen debate hori?
EHGAM.- Hasteko, guk homosexual bezala sexualitatearen zein ikuspegi daukagun, gure sexualitateari buruz konkretuki, eta sexualitateari buruz orokorrean. Eta, ondorioz, hortik sortzen diren hainbat eta hainbat korapilo: matxismoa, prostituzioa, zeloak, bikotea, etabar.

A.- Denborarik edo aukerarik izan al duzue iadanik bide horretan aurrera jotzeko, ala oraindik hastapenetan zaudete?
EHGAM.- Bizkaiko taldekoek askoz aurreratuagoa eta desarrollatuagoa daukate asunto guzti hori, oso gauza interesgarriak irten dira dagoeneko. Gipuzkoan eta Naparroan askoz motelago edo ahulago gabiltza alderdi horretatik. Lehen esan dizudana, eguneroko dinamika horrek janda gaitu.
 • Ghettoak ez dira automarginazioa
A.- Sexualitatearen kontzepzioaz eta, zergatik ez diguzue apur bat gehiago kontatzen zer konklusiotara iritxi zareten? Konklusioren batetara iritsi bazarete...
EHGAM.- Beno, bai. Gure III. Biltzarrean debatitu ziren ponentzia batzu eta erabaki bezala edo atera zena hortxe dago eztabaidarako material gisa. Esate batera, sexualitatearen kontzepzioaz kontzepto orokorrago baten atzetik goaz, hau da, gu ez gara homosexualak bakarrik geure sexu bereko pertsonekin erlazio sexualak ditugulako. Guk uste dugu sexualitateak mila alderdi dituela, eta den denak hor nonbait azpian daudela egunen batetan azaldu daitezkeelarik. Orduan, gure ustez lortu behar dugu halako zabaltasun bat manifesta daitekeen sexualitate modu horri uko ez egiteko. Hor daude, bestela, homosexualitatea baino zapalduago dauden beste sexualitate forma batzu. Arazoa globalagoa da guretzat.

A.- Gizartearen barruan, homosexualen artean organizaturik zaudetenok alde bat osatzen duzue, baina gero beste aldea dago, organizatu gabekoena eta ondorio gisa ghettoen gaia. Pentsa liteke itxuraz homosexualak berak direla beren burua baztertzen dutenak ghettoetara joanez, ezta?
EHGAM.- Niri planteiamendu hori ez zait egokia iruditzen. Ez dago esaterik homosexualak ghettoa aukeratzen duenik. Hara baldin badoa egoera baten ondorioz da, eta ez bere borondate hutsez. Gertatzen da gaur egun ezin dela kaletik normal normal paseatu homosexual deklaratua baldin bazara. Kasurik txarrenean bortxatu edo egurra ematen dizute, eta kasurik onenean zutaz katxondeatu edo begi arraroz begiratu. Eta gaur egun ere, jendea beldur da, lanpostua galtzeko beldur da, eta inori ez zaio kaletik babuarena egitea gustatzen. Beraz, praktikan ghettoa beharrezkoa bilakatu da. Problema da guk teorian desegoki eta kaltegarri bezala jotzen dugula, baina ikusten dugu praktikan ezinezkoa dela horrekin puskatzea. Esate batera, dudarik ez dago ghettoetan beldurrak eta lotsak desegin egiten direla.
 • Gay Mugimendua errepresentatiboa da
A.- Giro homosexualaren barnean nola ikusten zaituzte organizatu gabe daudenek?
EHGAM.- Denetatik dago. Batzuk esaten dute politikoegiak garela eta "las rojas" edota "la politicas" deitzen digute, baina niretzat garbi dago kontutan eukitzen gaituztela. Askotan esaten da gay mugimendua ez dela errepresentatiboa, ez dela homosexualen ordezkari egokia. Hori ez da erabateko egia. Numero aldetik garbi dago ezetz, baina zerbait fuertea gertatzen denean (bortxaketaren bat norbait hiltzen dutenean), denak guri begira gelditzen dira ea zer antolatzen dugun itxaroten. Beraz, nolabaiteko ispilua bagara. Alde horretatik guk esaten dugu gure errepresentazioa "ikustezina", dela.

A.- Ghettoen funtzioa zein da, homosexualen biltoki izatea besterik gabe?
EHGAM.- Ez, garbi dago ezetz. Guretzat ghettoen bidez kapitalismoak bide bat aurkitu du alde batetatik homosexualok baztertuta egotea, eta bestetik eskualde komertzial batzu interes ekonomiko batzuren menpe montatzeko. Alde horretatik, garbi dago lehen esan duguna, hau da, ghettoa guztiz kaltegarria dela guk nahi dugun askapen horretarako, baina bestaldetik kontraesana dago: inori ez zaio ghettoa gustatzen baina hara joan behar zeure modura ibili ahal izateko.

A.- Bukatzeko, balantze moduko galdera bat egin nahi nizueke. Martxan zabiltzaten urte hauetan nabaritu al duzue aurrerapenik edo zuen borrokak zerbaiterako balio izan duela?
EHGAM.- Kostata aurkitu daitezke aurrerapen handiak, baina pausuak behintzat eman ditugu, eta kalean ere antzeman daitezke aztarna batzu. Esate batera, zenbait ikastetxe eta institutotatik deitu izan digute hitzaldiak ematera joateko, ikasleen beraien iniziatibaz. Horrek kristoren poza ematen digu, baita beste denboraldi batetarako kemena ere. Dudarik ez izan oraingoz behintzat ez dugula etsitzeko asmorik.

> Berria: Indarkeria > LA DEFENSA DE LOS GUARDIAS CIVILES DEL "CASO ALMERIA" SIGUE ARROJANDO SOSPECHAS SOBRE LAS VICTIMAS

 • Los defensores del 'caso Almería' siguen arrojando sospechas sobre las víctimas
 • El País, 1982-07-02 # Francisco Gor, Almería
Las defensas de los guardias civiles procesados en el caso Almería continuaron ayer en su táctica de arrojar sospechas sobre las jóvenes víctimas de este trágico suceso, tanto en lo que se refiere a su supuesta pertenencia a un comando de ETA como a algún aspecto del comportamiento íntimo de algunos de los tres jóvenes. Aunque en la sala de audiencia no se ha especificado claramente a qué aspecto íntimo se refieren los defensores, éstos no han ocultado a algunos periodistas que se trata de la condición de homosexual de una de las víctimas. "Demostraremos el pasado oscuro de alguno de los jóvenes, que era homosexual, y había estado en la cárcel", declararon los defensores hace algún tiempo a algunos enviados especiales.

Este tipo de preguntas, tendentes a "desvelar" aspectos ocultos de las víctimas, pero sin llegar, finalmente, a demostrar nada, se han puesto de manifiesto en el interrogatorio de los testigos familiares de los jóvenes muertos. Así, por ejemplo, en la sesión de la mañana de ayer, los defensores pusieron mucho interés en que María Dolores Cobo, hermana de Luis Cobo, confirmase ante el tribunal que su hermano tenía amistad con un emigrante español en Alemania, que responde al nombre vasco de Aguirre Mújica.

Todo lo que han logrado probar las defensas, no obstante, es que a Luis Montero le impuso la policía en 1969, mientras cumplía el servicio militar en Madrid, una multa por "actitud sospechosa", en aplicación de la Ley de Peligrosidad Social entonces vigente.

En la sesión anterior declararon los padres de Juan Mañas. Varias de las preguntas formuladas por las defensas se centraron en saber cómo y en cuántas habitaciones durmieron los tres jóvenes en su domicilio de Pechina, después de Regar de Madrid en la madrugada del día 9 de mayo de 1981. La madre de Juan Mañas satisfizo la curiosidad de los defensores: "Esa noche los amigos de mi hijo durmieron en una cama, y mi hijo, con su hermano pequeño, en otra".

La testificación de María Morales, madre de Juan Mañas, llevó un halo de autenticidad a la sala de audiencia. Vestida de luto, cubierta la cara con un velo negro, la madre de Juan Mañas prestó su declaración con gran serenidad y relató al tribunal todo lo que sucedió desde la una de la madrugada del día 9 de mayo, hora en que los tres jóvenes llegaron a Pechina desde Madrid, hasta el domingo 10, jornada que su marido dedicó a un angustioso pregrinaje por hospitales, clínicas, la comandancia de la Guardia Civil y la comisaría de policía en busca de su hijo y de sus dos amigos.

"Y encima, a mi marido, en la comandancia, un guardia le dijo que si creía que le tenían allí para comérselo con patatas. Y pensar que ya le habían matado...", exclamó la testigo. Tanto la madre como el padre de Juan Mañas coincidieron en que su hijo salió de casa, en la mañana del día 9, con su DNI, su carné de Renfe y 45.000 pesetas. "No es cierto que fuera sin documentación", explica la madre, en contra de la versión de los procesados, que afirman que estaba indocumentado.

> Elkarrizketa: PEPE OCAÑA > BIZI ETA ONGI PASA

 • Pepe Ocañari elkarrizketa
 • Ocaña: bizi eta ongi pasa
 • Buruan Charloten kapela, bizkarrean eta gerrian, pañueloa, eskuan bastoi bat eta lepoan koilare bat daramatza. «Ai neska, mutil hori ze ona dagoen, herri honetan mutil ederrak daude baina mentalitate hestua dutenak. Dena dela niri herri hau asko gustatzen zait.» Horrela hitzegiten zuena, Pepe Ocaña da. Donostiako Zine Festibalaren azken egunetan agertu zen hemendik eta bere grazia han hemenka erakutsiz bat baino gehiagori une alaiak pasarazi zizkion.
 • Argia, 1979-10-14, 847 zbk. # L. Auzmendi
Hitz jario izugarria du eta bere izaera, homosesual izaera inongo konplexurik gabe agertzen digu.

Z.A.-Euskal Herrian zenbat aldiz egon zara?
-Azkeneko aldiz iaz etorri nintzen, Iruiñean poliziak atakatu zuenean han nengoen. Noski San Ferminetan izan zen baina ez zen gogoratzen. Lau bat urte etorri gabe eta gogo handiz etorri nintzen.

Z.A.-Eta lagun asko al duzu hemen?
-Bai, dexente, nik zenbait euskaldun progre ezagutzen dut, modernoak direnak, pintore eta horrelako jendea.

Z.A.-Eta zer iruditzen zaizu gure herri hau?
-Nirekin hemen, beti oso atsegina izan da jendea, oso ondo pasatu dut. Dena dela ikusten da herri izorratu bat dela, egur asko eman diote eta normala da horrela egotea. Homosesualei dagokienez nahiko zapuztua dago; neri adibidez, ez zaizkit batere gustatzen zer diren agertzeko hemendik Barcelonara joaten direnak. Hemen arazo politikoa oso bortitza denez, behar bada beste arazoak ez dira hain garrantzizkoak izango; baina garrantzia badute, bai eta ez, zeren roilo sesuala da azken finean inportanteena, neretzat bai behintzat. Bueno, inportanteena, gero roilo politikoan sartuko bazina... Zu egun guztian libertateaz mintzatzen arituko bazina eta gero pertsona bati bere roilo sesualean ez bazenio askatasunik utziko eta politiko bat homosesuala dela jakingo balute, seguro mundua eroriko litzaiokeela. Hor duzu PSOE eta Peces Barbaren kasua.

Z.A.-Egia da, hemen kasu honetan aurkitzen direnak ez dira diren bezala agertzen, baina uste duzu arazo pertsonala dela ala gizarte osoarena?
-Euskadin arazo hau beldurgarria da eta dudarik gabe haientzat okerrago, zeren neska!, horrela pasatzen dute. Dudarik gabe arazoa gizartearena da, eman diguten edukazio zikiratuarengatik da. "Ni Liberatua Nago"

Z.A.- Jendeak zen penteatzen du zuetaz, homosesualetaz?
-Jendeak uste du homosesuala taberna sofistikatuetako jendea dela eta moda eta horrelako gauzetan bakarrik pentsatzen dutela. Nik uste dut maitasuna gizon batekin egitea emakume batekin egitea bezala dela eta iruditzen zait homosesualetaz eta homosesual ez direnetaz ez dagoela hitzegiterik, baizik eta, maitasuna egin eta bizi nahi dutenetaz hitzegin behar dela, hau baita munduko gauzarik inportanteena.

Z.A.-Zer iritzi duzu Homosesualen Askatasunaren aldeko Frenteetaz?
-Ni asko izorratzen nau Askatasunaren aldeko Frente hauetako bat gizarteak onar dezan Gobernuak legeztatzeko eskatzeak. Baina bueno! Zer legeztatu behar da? Adi ezazu, zer gertatzen da; nik ez dut homosesual bezala legalizatu nahi, ni lurrean arrazoitzen duen bat bezala naiz, nik ez dut behar inork liberatzea, ni ez naiz Sección Femeninakoa.

Z.A.-Baina talde horieteko jendearekin harramanak izango dituzu, ez?
-Ez, begira, niri gustatzen zaizkidanak Colectivo GAYkoak dira, liberalak, anarkistak. Hauk dira liberatuen daudenak eta buruan roilo txar gutxien dituztenak. Zuk egiten duzu manifestapen bat eta travestiak ez daitezela sar esaten duzu. Adi ezazu neska, eta gero gainera zera esaten dizue: hauk sartuko balira imagina txarra emango luketeela. Jendea itxurarengatik zenbait kezkatzen den; zoratuak daude honekin.

Z.A.-Zuk noiz eta non hautsi zenuen lehenagoko biziarekin?
-Ni Andaluziatik irten nintzenean aldatu nintzen. Catalunia, Barcelonan liberatzen ez bazara lerdo bat zarelako da. Andaluzian eduki nituen arazoak; ni bezalako pertsona batek herri txiki batetan bizitzeak suposatzen dituenak izan nituen; orain oso popularra naizenez onartzen naute, baina eder hori! ikusiko genuke bestela izan balitz. Cataluinan berriz askatasun gehiago eduki nuen, ez catalanengandik, baizik hiri kosmopolita batean dena irekia dagoelako.

Z.A.-Poliziarekin inoiz arazorik izan al duzu?
-Nik? Jo, behin Barcelonan emakume zaharrez jantzita nindoan eta munizipalek lehenengo kalean izugarrizko egurra eman zidaten eta gero Komisarian jarraitu zuten eta gainera munizipalak! Nik gorrotoa diet, ezin ditut ikusi ere egin. Pistola bat edukiko banu..., sentitzen dut baina ez ditut aguantatzen. Espetxean sei egun pasa nuen, baina oso ongi egon nintzen; sartu nintzenean Joglars batekin topatu nuen eta ezin sinesturik geratu zen. Baina izugarria montatu zen, catalanek nerekin oso ongi montatu dute. jendea aulkietatik altxatu eta munizipalei denetatik bota zieten; hau beste kasutan ez da gertatzen. Helburua: Ongi Pasatzea

Z.A.-Hain popularra izatera nola iritsi zara?
-Gazte, nere graziarengatik. Ni beti katxondeoan nabil eta Jendeak farre egin behar du; hemen humorea galdua dago. Ni orain adibidez Santanderren egon naiz pelikula bat egiten eta hango jendea jainkoa baina serioagoa du. Egun batean tipo batek, "tío bueno" esan niolako izugarrizkoak eman zizkidan; marikoiak ez, marikoiak ez esaten hasi zen eta egurtu ninduen, ulertzen nauzu ez? Bukatu eta Donostiara etortzea erabaki nuen eta hemen ez dut inongo arazorik izan; jendea osa ongi portatu da nerekin, ez dakit herrikoia naizelako, nere sinpatiarengatik, denak osa atseginak izan dira. Herri honek tarteka disfrazatzen den jandea behar du; ni askotan disfrazatzen naiz ez baitzait beti berdin ibiltzea gustatzen bainan zera esan nuen: berdin ibil hadi, jendeari farre eginarazi eta bale.

Z.A.-Jendeak farre gutxi egiten duela uste al duzu?
-Hemen bai behintzat. Es ke normala da, zuk esango didazu; bihar kale horretan mutil bat hilko balute, jendea beldurturik legoke.

Z.A.- Santanderren zer ppelikulatan egin duzu lana?
-Pelikula, "Manderlein" titulatzen da eta gaia homosesualena da baina ez du erreibindikapen zehatzik planteiatzen; nik pintore baten papera errepresentatzen dut.

Z. A.-Donostisko zinemaldian egon zara, zer esan dezakezu?
-Ba, oso ongi pasatu dut. Paquita Rico fatxarekin sartu nintzen. Zinemaldiaren antolatzaile baten taberna batetan bilatu nuen. Ordu pare bat egon zen «El día de mi cumpleaños» eta horrelako abestiekin eta nik entzuten dudanean gaixotu egiten naiz, ulertzen didazu ez? Eta non etortzen zaidan esanez: "oi Jesús mi arma que yo no tengo acento andaluz, yo tengo acento inglés". Hau gehiegi izan zen, "lo que tú eres es una asquerosa, gorda, vaca, fascista, o sea que yo me voy de aquí, guapa, anda que te den por el culo a ti y al dueño de este bar" eta aldegin nuen.

Z.A.-Baina zibemaldia berez zer iruditu zaizu?
-Badakizu, jaialdi guztiak nahiko tristeak, izan ohi dira, dena diboz betea eta bakoitza bere numeroa egiten; eskerrak dibo trakets bat etorri zenik pixkabat zuzentzea, bestela... Pelikulei dagokionez, bi bakarrik ikusi ditut, bata Pierre Clementerena eta bestea "Mamá cumplé cien años" Saurarena. Honetan lana egiten duen pertsonai zentralari sari bat eman behar zitzaion, baina Saura espainol zineko mutiko polita... Niri gehien gustatzen zaizkidan direktore espainolak Berlanga eta Buñuel dira, behar bada gustatzen zaizkidan gaiak ikutzen dituztelako. Zinemeldiaren bukaerako jaialdia bai izan zela zozoa, han parte hartu zuten euskaldunek Sección Femeninanoak ziruditen, jende herrikoiagoa ekarri behar zuten.

Pintura da nere kezka

Z.A.-Ikusten denez arazo kulturalak ere kezkatzen zaitu ez?
-Noski, esango didazu maite horrek. Nere kezkarik handiena une honetan pintura da eta ez homosesualitatea; aspaldidanik neure burua onartu, nere bizia bizi eta oso ongi pasatzen dut, eta arazo honegatik kezkatzen direnak beren buruak diren bezala onartzen ez dituztelako da, besteen esanetara datozetako.

Z.A.-Pintura gaur ez da oso herrikoia, beraz zuk nola planteiatzen duzu?
-Nik badakit pintura burgesentzat bakarrik egina dagoela, hori garbi dut. Orain erakusketetarako montaje majoak egiten badituzu, herriko jendea ere joaten da eta hauek nahiz eta ez erosi, fenomeno kultural batetan sartzen dira. Noski, jendea moketadun sala batetan, jende serioa duela atean, etabarrekotan ez da sartzen. Nik egiten dudana oso sentziloa da: zaharrak, amabirjinak, herriko jendeak, ferien montajeak, festak, etab... Gauza bat esango dizut, ni ez naiz ezer konpontzera etorri mundura, bizitzera baizik eta oraingoz lortzen dut.

Z.A.-Eta nola konpontzen zara ongi bizitzeko?
-Begira, bizia disfrutatuz, batzuetan ez didate uzten, beste batzuetan egurtzen naute, baina tira aurrera, beti aurrera jarraitzea da inportanteena, ez?

Z.A.-Esan duzu zuri etzaizula jendeak zuregatik esaten duenaren inportik, baina jendeak zer esaten du?
-Begira, jendea normalean oso hipokrita da eta aurpegira ez dizue ezer esaten. Batzuetan pailaso deitzen didate, baina pailasoa alaia da ez, jendea dibertitzen du! Bueno, tarteka zertxobait inporta zait baina ez gehiegi, ez pentsa. Baina jendea oso..., ez dakit nola deitu. Behin batean Santanderren periodista batek neretzat pintatzea edo emakumez jaztea pose bat zen galdetu zidan, baina hemen zer gertatzen da, batzuentzat bizi guztia izan daiteke pose bat, ez? Nik pintatzen badut gustatzen zaidalako da, ez dakit.

Z.A.-Zer planteiamendu daukazu pinturari dagokionez?
-Beno, nik uste dut pinturak pintoreak sentitzen duena agertu behar duela. Nik uste dut pintorea, poeta bezala. ez dela es eskubikoa, ez ezkerrekoa, ez goikoa, ez behekoa, bera da eta bere lana herriari zuzendua egon behar dela, baina zer gertatzen da? Jendeak ez duela ulertzen, zuk marrazki bat erregalatzen duzu hortik eta hautsi egiten dute, honen errua noski edukazioak dauka. Egoera hau gainditzeko uste duk beharrezkoa dela herrietan muralak, etab. margotzea, baina guk lan horretatik jan behar dugunez, kuadroak ere egin behar ditugu, baina kuadro txikiak egin daitezke eta merkeago saldu. Neri gustatuko litzaidake Euskadiko herri txiki batetan nere mural bat margotzea.

Z.A.-Zer jende tipo da zure obren erakusketetara joaten dena?
-Jende altua, bajua, sukaldariak, langileak, denetarik. Inaugurazioetarako musika banda bat jartzen dut, jendea bere atzetik dantzaka eta abestika biltzen da, gazpatxo hartzen dugu,..oso ongi pasatzen dugu.

Anarkistengandik gertuen

Z.A.-Nola ikusten duzu homosesualen artean ematen hasi den desestaltzea?
-Gai hau aldizkariak osoki manipulatzen dute, homosesualak modan baitaude. Batzuetan badirudi jendeak onartzen zaituela baina gezurra da, aurrean altzairuzko barrera bat bezala daukate. Neri gertatu zait, iagun batzuen etxera joan lanera eta gaua han pasa behar nuelako beren ohean etzan eta ez zaie batere gustatu, edo esan dizute nahiko ardoa edateko, baina botilak hutsik ikusi dituztenean... Uste dut gizarteak ez gaituela onartuko.

Z.A.-Azken denboraldian taberna asko ireki da homosesualak elkartzeko, zer iruditzen zaizu zuri?
-Neri taberna hauk ez zaizkit batere gustatzen, beldurgarriak iruditzen zaizkik, nik denak erreko nituzke. Bestetik taberna hauetan elkartzen dira marikoi fatxa guztiak eta hauk neretzat pozoina baino okerragoak dira, eskubiak ezkerrak baino gehiago atakatzen baitu. Nik ez dut komunistak esaten zeren Cuban adibidez nola gauden eh? Langileak komunismoarekin: hobeto egon behar badira, nahiago dut ni izorratzea, baina, ez dakit.

Z.A.-Beraz komunistak ez zaizkizu gustatzen.
-Ni ez naiz gobernu komunista batean bizi izan baina daudenetan gertatzen dena ikusirik uste dut faszisten dotrina berdintsua dutela.

Z.A.-Ez. zaude ez eskubiarekin ez ezkerrarekin, beraz non kokatzen zara?
-Ni bizitzarekin nago, jande herritarrarekin, marikoiekin, putekin, etabarrekin nago.

Z.A.-Baina jende hori ez da eskubitarra.
-Noski ezetz, ezkertiarrak dira baina ez komunistak, neri ezker ezkerra gustatzen zait, ezker indartsua baina neretzat hauk anarkistak dira, kontuz, nik ez daukat inongo harnetik.

Z.A.-Eta zergatik identifikatzen zara anarkistekin?
-Nere bizitzako moduarengatik izango da. Ez daukat ,inongo segurorik, nahiko libre bizi naiz, ez nago inongo lantokian sarturik. Uste dut hau mundu guztiak egin dezakeela.

Z.A.-Beraz zer planteiamendu duzu zuk honetan?
-Nik neure montajeak egin nahi ditut, gustatzen zaidan jendearen ondoan bizi eta gehiago ez.

"Euskaldun bat eraman nahi nuke"

Z.A.-Uste duzu neurriren batetan jendea homosesualitateari dagokionez eboluzionatzen doala?
-Bai noski. Duela gutxi nere lagun bat, orain arte gizonezkoekin joaten zen -neska da- eta orain emakumeekin hasi da, eta esan zidanez lehenago baino gehiago gozatzen omen du; gainera emakumea askoz homosesualagoa da, baina gu baina okerrago dago, askoz erreprimituago. Niri adibidez ezkontza ez zait batere gustatzen, hori bai negatiboa iruditzen zaidala. Zuk uste al duzu pertsona bati bizi guztian maitatzea posible dela? Gainera hemen dauden mutil ederrekin, ai ama.

Z.A.-Hemen esperientzirik eduki al duzu?
-Bai, baina ez zitzaidan asko gustatu, erabat mozkortua nengoen eta ezer ez, gauza onik ez dut izan. Bikin enamoratu naiz, baina ezer ez, ez naute maite.

Z.A.-Daramazun biziagatik, jende intelektual edo horrelakoekin harreman asko daukazu, eta langileekin zer?
-Jende interesgarria alde guztietan dago, bakarrik, jende aberatsak edo progreak pose gehiago daukate. Langile eta besteen artean dagoen diferentzia hau da, langileek esan beharrekoa aurpegira esaten dizuela.

Z.A.-Zer nahi zenuke Euskal Herritik?
-Ai, zu! euskaldun bat eramatea gustatuko litzaidake, oso onak baitaude, baina ez daitezela hain matxo jarri, zeren barnean denori baidihoakigu roiloa, baina edukazioak burua asko erreprimitu diote. Hemengo homosesualak denbora pixka bat har dezatela eta libera daitezela, ez utzi Catalunara joaten, jope.

> Iritzia: Ramon Saizarbitoria, Koldo Izagirre > DISFRAZATU ASKO DABILELA USTELA SALTZEN

 • Disfrazatu asko dabilela ustela saltzen
 • Zeruko Argia, 1979-09-30 # Ramon Saizarbitoria, Koldo Izagirre

Homosexualitatea ez da iadanik bekatutzat hartzen jakingo duzuenez, gu baino azkarragoak ere mintzatu dira honetaz. Gauza gutxi epaitzen da gaur egun erlijio ikuspundu hutsetik, eta homosexualitatea ere ez da kulpabletzat jotzen, aspaldiskoan utzi da moral maila, arazo patologiko bat bihurtu dute homosexualitatea. Teologiatik zientziara pasa da: gaixo edo eriak hartu du bekatariaren lekua. Homosexual trastornoa kongenitoa zela erabaki zen, eta beraz, errurik gabea.

Ez da ez, gaur goizekoa arazoa. Grezia Helenikako gimnasioetan gizon adineko eta gazte loretsuren arteko irkontru atsegingarriak gertatzen omen ziren, izen handiak ere heldu zaizkigu geroztik: Wilde, Withman, Proust adibidez. Homosexualismoa uste baino ugariagoa gertatu da, eta kopuruari bagagozkio, kontutan hartzekoa.

Homosexualitatea, ez gutxitan, ar kondizioaren hondamenarekin berdintzen da, ekuazio ezaguna egin da homosexualitatea = emekatzea. Emekatu, afeminatu edo maripoxa esaten diogu irudi morbido, ibilera kulunkaria, jarrera preziosista edo hitz bitan esateko, persona lumadunari.

Baina ez da, urrik eman ere, emekatze edo afeminamendua homosexualitatearen nahitaezko kutsua: badago emekatua ez dagoen homosexualik, eta alderantziz. Homosexualekin gertatzen dena da, askotan, fenomeno mimetiko bat, hau da, arra izatearen atzerakada inkonszientea, problematikoa duen faktorearen ukoa. Ofenditua sentitzen da bere izatearen oinarrian bertan, eta ondorioz, hainbeste kasutan, kontestatuak diren kondizio arren gordeketa bat gertatzen da, eme azalaz hain zuzen ere. Bigarren natura bat sortzen da, fiktizioa. Eta hala mixtifikazio prozedura bat hasten da, benetako intentzio homosexualaren aldaketa bat. Eta hala azaltzen dira «gustatu» egin beharra, «enkantoa» eta gainerako adulterazio motak, gautxoriontzat hain arruntak dagoeneko.

Horrela sortzen da, Gil Alberten hitzetan, «maitasunaren hibai nagusiaren adar probintzianoa». Probintzianoa aipatuta gogorazio berdina denori: gipuzkoarra, probintzianorik probintzianoena. Izan ere, gure probentzi edo proontxi maitean badago denetako fauna, jendaila eta gixajea.

Ba horixe. Haza eta dotorezia nahasten duen asko dagoela. Eta guk beti urbanitatea gogoan.

> Dokumentuak: Euskadi Siuox > BARCELONA, LA MECA DE LOS HOMOSEXUALES VASCOS

 • Barcelona la Meca de los homosexuales vascos
 • EUSKADI SIOUX, 5 zbk., 1979-04-15 # GARIKOITS ZABALA
“Caray con los gay” es un espectáculo-Revista de las del Paralelo, o sea, de lo mejor de Barcelona. En algún momento, Raúl Sender, que tiene mucha gracia, nos lo explica:”Gay es la palabra que ahora se usa para llamar a los homosexuales y que sustituye a otra, muy castiza, pero de mala pegada al oído: mariqieta”.

A los espectáculos del Paralelo va todo el mundo, tratan de ser buenos y cuestan 400 y 500 chuchas. Para matrimonios jóvenes y gente mayor. Y no es todo, claro. En la actualidad hay algo así como 30 bares clasificados en “ambiente gay”. Un buen montón de travesís haciendo la calle y la carrera con éxito indudable (de 2.000 a 5.000 la tarifa) y prácticamente no hay espectáculo sexy que no incluya al tío despelotado con lo que tiene de “avance” en aquello de hombre-objeto. Luego ya estaría el ancho mundo de la prostitución homosexual, jóvenes y chulos en plan discreto (bares, saunas, servicios a domicilio) o la peligrosa (menores).

Barcelona siempre ha tenido algunos travestís famosos, como demostración de un cosmopolitismo que tanto envidiábamos los vascos y frustaba a los madrileños. Madame Arthur, Jonson y más reciente, el Pavloski. Pero lo del Gay no es sólo un fenómeno de teatros y espectáculos que añaden algo de picante y fantasía al viejo asunto del follar. La homosexualidad en Barcelona es un fenómeno de relativa buena aceptación social y mayor tolerancia. La capital catalana proporciona también a los Gay su vieja tradición de permisibilidad y libertad que al amparo del puerto, no es sólo achacable a la burguesía ilustrada, sino a casi un siglo de luchas radicales de anarquistas y comunistas. Una tradición que ni Franco pudo borrar como lo hizo en otros sitios.

A EUSKADI SIOUX esta vez le ha interesado hablar con los Gay vascos instalados en Barcelona. Hemos entrevistado a dos de ellos. Se abre la bronca: “En Euskadi lo que está reprimido no es tanto la homosexualidad como la sexualidad misma.” Uno de ellos, ex-militante de partido de izquierdas, con un par de años de cárcel a sus espaldas etarras, continúa: “he conocido mucho homosexual reprimido en Euskadi. Por ejemplo, sé de un pueblo donde otro que está aquí con nosotros ha tenido relaciones con padre e hijo y algún amigo de su antigua cuadrilla.” El otro nos indica: “en la revista Party, salen cantidad de peticiones-contactos de gente gay en Euskadi. Pero cantidad, oye”.

-¿Cómo cuántos gay vascos conocéis vosotros aquí en Barcelona?
-Si quitamos a estudiantes y gente con muchos años de vida en la ciudad y nos centramos sólo en los ambientes gay más o menos públicos, es decir, los homosexuales que han “normalizado” su vida, conocemos alrededor de 30 ó 40.

-¿Y esa es mucha gente?
-Pues calro: ten en cuenta que hablamos de aquellos que han normalizado su vida homosexual de forma pública. Lo que significa una decisión que afecta a todos los órdenes de la vida de uno. Luego están los que viven en Barcelona de forma transitoria, como los estudiantes, lso que están de paso... en fin. Además, es normal que la gente venga a Barcelona, porque aquí se proporciona una salida que en Euskadi ni tienen ni por el forro.


-¿Pero allí también existe un grupo organizado de gays?
-Sí, EHGAM, pero no significa mucho. Los gay organizados son fruto de una lucha casi política, con objetivos de legalización, contra la ley de Peligrosidad, por la divulgación de temas de libertad sexual, etc. Y en general están compuestos, como aquí, de una élite intelectual: artistas, pintores, escritores y sobre todo, de gente que ya milita en otros partidos de izquierda.


-¿Estáis vosotros organizados?
-No.


-¿Pues...?
-(dice uno): En el Frente de Liberacion Homosexual (FAGC) se ha producido una escisión, del grupo CCAG de tendencia anarquista. El Frente se ha quedado con miembros de partidos políticos y es muy fácil que lo manipulen esos mismos partidos. (El otro matiza): Entre algunos de nosotros hay cansancio porque y ahemos militado antes en organizaciones políticas. También puede ser que en la actualidad estamos más por dedicarnos a nosotros mismos... De todas formas, solemos ir a todos los números que montan los organizados, y a las asambleas generales.
-¿Qué tipo de comprotamiento sexual defendéis, homosexual exclusivamente o bisexual?
-El bisexual, desde luego. Y los organizados también. La sexualidad más desarrollada, sin duda, es la bisexual. Siempre que se entienda la práctica sexual con un fundamento de placer se producirá un emparejamiento hetero u homosexual, pero en la práctica se tiende a encontrar en la bisexualidad el nivel más alto y desarrollado del amor y del sexo.


A este respecto, hay un dato curioso que me contaban ayer mismo, -dice uno de ello-: En Andalucía, en Sevilla concretamente, las prácticas bisexuales deben estar muy al corriente... no sólo en los homosexuales declarados, como quien dice, sino en aquellos que tienen novia o esposa. Y sin montajes progres de por medio. Desde luego, bastante más natural que aquí, donde la bisexualidad recorre un camino más culturalizado.

Por eso, muchas veces, cuando defendemos el derecho a la homosexualidad estamos fomentando un fenómeno con el cual no estamos muy de acuerdo, pues la sexualidad y su libertad estriba en el placer y que con todo el cariño y el amor, así planteado tiende hacia la bisexualidad.

-¿Estáis vosotros emparejados homosexualmente?
-Yo sí –dice uno-. Llevo “casado” más de dos años.


Le pregunto si se reproducen los roles de la pareja clásica. Que sí. Que todos. Incluso en muchos casos se reproduce el papel de macho y hembra de forma casi permanente. ¿Ah, sí? Pues sí, chico, así es. Entre los homosexuales, has de saber que existe y se genera un machismo de lo más salvaje. No fastidies, yo pensaba que eso ocurría sobre todo entre los muy reprimidos, esos que se acercan a los travestis para que se la metan. No, no, entre las parejas de homosexuales que viven con normalidad, se reproduce el esquema de dominante-dominado, el que quiere y el que se deja; así se producen los celos... Que por cierto, los gays tenéis fama de ser muy celosos... Piensa que más o menos lo mismo que entre hombre-mujer. ¿No será por la “carencia” o mayor estrechez de mercado? Pues no, contestan al unísono. Aquí hay mucho mercado, no hay problema de ligues. Puede ocurri que al ser un tipo de pareja no legalizada, la propia inestabilidad “jurídica” genera una mayor inseguirdad. Pero en general no es por falta de parejas, por lo menso los que no son unos carrozas. Por cireto, ¿Váis vosotros a los bares gays? Yo sí, dice uno, a pesar de que considero que ir a un bar de homosexuales es como ir de putas; pero me gusta ligar, ver, investigar y lucirme también. Los bares gays, dice el otro, son la mejor representación del gheto. La Barcelona tolerante lo es en el sentido de que la ciudad en sí y el homosexual por su parte, genera unos círculos separados. Un gheto. En principio es lógico. Allí estás a gusto, ligas, te besas en público, en fin, que te comportas con normalidad.
Hay un fenómeno curioso en cuanto a la tolerancia de los homosexuales en Barcelona: con la democracia ha habido un boum gay; mayor aceptación, mayor prostitución, y... mayor represión que antes, aunque también más selectiva. Ahora las hostias las meten en la parte baja de Barcelona, que coincide con la homosexualidad “baja”, en el sentido de clases sociales. Por el Chino, las Ramblas y Barrio Viejo hay 17 bares gay, de los cuales creo que 7 están cerrados... “por reformas”. También a los travestis y a la prostitución en general la reprimen mucho más pora bajo que en la parte alta de la ciudad. Las clases sociales enre los homosexuales, que como puedes suponerte se reproducen igual-igual, aquí se distingue, no sólo en las “categorías” de los bares y círculos de gente, sino también en el sentido geográfico. Como en Bilbao la margen izquierda y la derecha. Entre los bares, junto con lo de las clases están las especializaciones: los bares de “las” modelos, los artistas, la gente de mucha pasta y luego los otros, incluso donde van los mariquitas, las más locas y los carrozas.


¿Hay mucha prostitución? Sí, muchisima: los travestís, los chavales y los chlos. ¿Qué es eso de los chulos? Es un asunto curioso. El chulo gay, en principio, es lo mismo que cualquier concepto de chulo: que vive de eso. Pero lo curioso consiste en que muchos chulos de ellos pasan por no ser homosexuales, como haciéndolo “sólo” por dinero. Igual que muchos chavales que se prostituyen ocasionalmente. Realmente es una tontería, porque no son sino homosexuales reprimidos que justifican con el dinero, aparte de que hagan así su profesión, el mariconeo que tienen o la bisexualidad a la que la práctica les ha llevado. El chulo suele ser buscado y mantenido por aquellos homosexuales que van de “dominados”, o que les gusta el papel pasivo. Hay chulos que se niegan a ser penetrados, pero en general dan y toman, como todo el mundo... En fin, ya entiendes. La prostitución siempre trae consigo un problema de subsistencia económica por parte de quienes la practican, pero eso es en casos o al principio. Luego está la afición, la profesión y la pasta gansa, porque es una fuente de ingresos relativamente cómoda... mientras se es joven, claro.

-¿Es o no Barcelona la Meca de los homosexuales vascos?
-Bueno, la ciudad no Cataluña sino Barcelona, es más europea, es su tradición de tolerancia, el puerto, el Chino y esas cosas que favorecen la salidad de la norma. Pero no hay que olvidar que la homosexualidad genera “un mundo propio”, un gheto y que al ir dividiéndonos en pobre y reprimido, lujoso y más tolerado se desarrollan toda una serie de aceptaciones por parte de la sociedad y por parte de los progres se quiera o no, hacia aquella parte del gheto menos repugnante, más cómoda y que proporciona a Barcelona su estilo cosmopolita. El gheto homosexual es un mundo aparte, que nos vendrá más o menos bien, pero no es el objetivo de una libertad sexual realmente normalizada. En cuanto a que sea la “Meca de los homosexuales vascos”, no hay que olvidar que Barcelona siempre ha sido sede de vascos estudiantes, o d ela gente de izquierdas que venía a “descansar”... la vida cultural, la soledad, la salida de la miseria vasca, en fin, todo eso deja libre la voluntad de cada cual que va encontrando caminos que en Euskadi están cerrados con cemento.

> Dokumentuak: Euskadi Siuox > FALETE CONNECTIONS > DESCUBIERTO EN ARALAR UN PROSTIBULO DE VACAS Y CABRAS

 • Txapela Times
 • Descubierto en Aralar un prostíbulo de vacas y cabras
 • Falete Connections para Sioux Press
 • EUSKADI SIOUX, 2 zbk., 1979-03-01
Ha pasado a disposición judicial como presunto autor de un delito contra la Salud Pública, Abundio Esnetxarreta Adarduna, natural de Etxarri-Aranaz, el cual enviaba a los caseros de la zona de Aralar y a los artzaiak del sector folletos con fotografías de vacas y cabras en actitudes provocativas y obscenas, dándose la circunstancia de que aquellos indignos prospectos han sido vistos en manos de menors que con ellos se regocijaban pasándoselos de mano en mano, en la ikastola y en la Catequesis. El responsable de esta última, Aita Joxe Txorrakorta, al descubrir los pasquines estimó que los animales en ellos representados venían en posturas que excitaban a la insana voluptuosidad y ha presentado la denuncia correspondiente. Abundio Esnetxarreta había despertado las sospechas del vecindarios en anteriores ocasioens por haber puesto en los establos de su propiedad una barra americana desde la cual la clientlea podía observar a las vacas y cabras vistas por detrás, y por exhibir en el zaguán de su casa osters con yeguas y marranas en las más equívocas actitudes. Abundio Esnetxarreta ha elegido como abogado al eximio penalista Sulogio Kakmerke, el cual no ha declarado que esto es un abuso, que la trata de ganados y la ocupación de tratante en vacuno y cabrío vienen perfectamente legalizados tanto en los códigos laborales como en la Constitución. Las vacas y cabras permanecen entretanto retenidas por la Comisaría de Abastos. Algunas centrales sindicales y asociaciones paralelas a EHGAM proyectan una manifestación exigiendo una ley precisa de Libertad en el Uso y Abuso del propio cuerpo, y según fuentes bien informadas, piensan obtener el apoyo de las Sociedades Protectoras de Animales.

> Berria: Borroka > EL FAGC Y EL MOVIMIENTO GAY APOYAN EL 8 DE MARZO

 • Historia del 8 de marzo
 • El País, 1979-03-08
El origen del Día Internacional de la Mujer Trabajadora se remonta a 1910. En la época de pleno funcionamiento de la II Internacional se convocó en Copenhague una reunión de mujeres socialistas en la que la revolucionaria alemana Clara Zetkin propuso celebrar el 8 de marzo en recuerdo de la muerte de 129 obreras que aconteció dos años antes en el incendio de la fábrica textil Cotton, de Nueva York. Las mujeres estaban encerradas para apoyar sus reivindicaciones, laborales: una jornada de trabajo de diez horas, igual salario que los hombres y mejora de las condiciones higiénicas. Sobre el incendio que acabó con sus vidas se dijo que había sido provocado por el propio dueño de la factoría algodonera. El Día Internacional de la Mujer Trabajadora se celebró por primera vez en 1911, en Alemania, Austria y Suiza, y en 1913 en Rusia, de forma clandestina, bajo el régimen zarista. Cuatro años más tarde, en Petrogrado, miles de mujeres salieron a la calle para pedir pan. Desde entonces, el 8 de marzo se ha conmemorado en diversos países con manifestaciones, marchas, proclamación de reivindicaciones y todo tipo de actos públicos.

En España, el Día Internacional de la Mujer Trabajadora se celebró por primera vez el año pasado, como una fiesta recuperada por el movimiento feminista en fase de expansión, que encontró el ella un buen motivo para tantear los principales problemas de la mujer en el campo laboral.

Seis mil personas, en Madrid; 5.000, en Barcelona, y unas 2.000, en Bilbao, se manifestaron en apoyo de los derechos de la mujer y en numerosas ciudades españolas se celebraron diversos actos conmemorativos de ese día, anunciado como una jornada de lucha feminista, convocados por la asamblea estatal de organizaciones feministas del Estado español, a la que se sumaron Comisiones Obreras, Unión General de Trabajadores, Unión Sindical Obrera, Sindicato Unitario y la comisión de mujeres en paro.

La plataforma de organizaciones feministas de Madrid repartió una manifiesto en el que se pedía la amnistía para las encarceladas por delitos específicos de su sexo e información sexual, anticonceptivos y aborto libre y a cargo de la Seguridad Social.

El programa de reivindicaciones laborales que se exigían para la mujer -lucha contra el paro femenino, creación de servicios colectivos que faciliten el acceso de la mujer al trabajo asalariado, igual salario a igualdad de trabajo, formación profesional, etcétera-, idénticas a las que se reclaman este año, demuestran lo poco que se ha avanzado en este terreno y la insuficiencia de las esporádicas demostraciones populares a la hora de conseguir mejoras sociales concretas.

A las manifestaciones programadas para el 8 de marzo de este año se han sumado otras organizaciones que no pertenecen exactamente a grupos de mujeres, como por ejemplo el Front d'Alliberament Gai de Catalunya (FAGC), que ha anunciado su apoyo a las feministas que se van a manifestar hoy en toda España.

La jornada de hoy, ya en el ámbito específico de las organizaciones feministas, tiene un marcado carácter unitario a la vez que supondrá un reto evidente al nuevo Parlamento, del que las organizaciones que convocan la jornada esperan el que garantice la igualdad de los ciudadanos.

> Erreportajea: Borroka > EL FAGC ANTE LA ILEGALIZACION: "LA PROHIBICION ES UN CONTRASENTIDO Y PENSAMOS RECURRIR"

 • Reportaje: Barcelona
 • FAGC: "La prohibición es un contrasentido y pensamos recurrir"
 • En los últimos días del pasado mes de enero, el Ministerio del Interior denegó la solicitud de legalización presentada por el Frente de Liberación Gay de Cataluña. La medida ha sido calificada de «electoralista» por la mayoría de las organizaciones ilegales de homosexuales. Las estadísticas aproximadas -no existe un censo riguroso al respecto- señalan que en España existen entre dos y tres millones de homosexuales. El informe Kinsey señaló en su día que el 4% de la población adulta americana es claramente homosexual y que el 46 % de la misma población ha tenido experiencias homosexuales.
 • El País, 1979-02-11 # E. Canals, Barcelona
«Preveíamos la denegación de nuestro Frente por parte del Ministerio del Interior. Por una parte, a un partido de derechas le cuesta mucho asumir un problema como el nuestro, y por otra, están las elecciones. El que UCD legalizase una organización de "maricones" le restaría votos, manifestó a EL PAIS Roger de Gaimon, seudónimo del máximo dirigente del FAGC (Front d'Alliberament Gai de Catalunya) y que corresponde a la persona de un prestigioso heraldista catalán.

«La prohibición es un contrasentido -señala Roger de Gaimon- porque cada día se permite más el aspecto consumista de la homosexualidad. Cada día se abren nuevos bares y las revistas sobre el tema aumentan. En definitiva, podemos decir que se amplía el "ghetto".»

Según el dirigente del FAGC, el Gobierno de UCD debería tomar el ejemplo de Europa. «En los países democráticos de Europa -dice-, algunas de las organizaciones de homosexuales son declaradas de utilidad pública. En Holanda, por ejemplo, la principal organización -el COC- está declarada de utilidad pública y recibe una subvención del Ministerio de Cultura.»
 • Política de recursos
El FAGC recurrirá contra la denegación ministerial. En el plazo de un mes piensa presentar un recurso de reposición en la Dirección General de Política Interior. Después, si éste es rechazado, recurrirán al contencioso-administrativo, al Tribunal Supremo y, cuando sea creado, al Tribunal de Garantías Constitucionales. También piensa poner los hechos en conocimiento del Tribunal Internacional de Derechos Constitucionales de La Haya.«Creemos -explica el dirigente del FAGC- que la denegación es una aplicación restrictiva de los artículos 431 y 432 del Código Penal, relativos al escándalo público. En concreto, la denegación se basa -aparte de un informe desfavorable del Gobierno Civil de Barcelona- en nuestro programa, y, concretamente, en donde dice que el Frente tiene como misión «desarrollar cuantas actividades vayan dirigidas a la consecución de la liberación sexual en su totalidad, mediante la superación de la represión individual, la supresión de la marginación homosexual, reivindicación de la sexualidad plural, la clarificación ideológica de la problemática homosexual y de la sexualidad en general, así como desarrollar cuantas actividades tiendan a garantizar el acceso de todos los homosexuales a las plenas libertades ciudadanas y a obtener la definición y declaración del derecho humano que asiste a toda persona de no ser discriminada por motivos de su orientación sexual. «El Ministerio cree que estos fines caen de lleno en los citados artículos del Código Penal, y nosotros creemos que ello vulnera la Constitución.»

Los miembros del FAGC iniciaron sus actividades a finales de 1971, entonces agrupados en el MELH (Movimiento Español de Liberación Homosexual). No es hasta finales de 1975, sin embargo, que el movimiento se organiza sólidamente en Cataluña y adopta el nombre actual. Componen el FAGC, aproximadamente, unos quinientos militantes y simpatizantes, aunque su poder de convocatoria es mucho mayor.
 • Principios de la concienciación
Así, el 26 de junio de 1977 organizó en Barcelona la primera manifestación de homosexuales con el objetivo de conmemorar el «Día Mundial del Orgullo Gai». La manifestación -duramente disuelta por la policía- estaba convocada en las Ramblas de Barcelona, precisamente debido a que en uno de sus puntos -el Llano de la Boquería- fue ahorcado y quemado, en el siglo XVI, el miembro del Consejo de Ciento barcelonés Joan de Llobera, acusado de ser homosexual. El 4 de diciembre del mismo año tenía lugar en Barcelona el primer mitin autorizado del FAGC, y dos días más tarde de la primera manifestación, transcurriendo ambos actos sin incidentes. Finalmente, en 1978, el FAGC organizó, de nuevo, la manifestación del «Día Mundial del Orgullo Gai» y una fiesta-mitin en el Palacio de Deportes municipal.

[NOTA: Roger de Gaimon era el seudónimo de ARMAND DE FLUVIA]

> Berria: Borroka > LOS HOMOSEXUALES PIDEN EL APOYO DEL MOVIMIENTO OBRERO EN LA PRESENTACION EN MADRID DE "LA CUESTION HOMOSEXUAL"

 • Los homosexuales piden el apoyo del movimiento obrero
 • El País, 1978-05-24 # Lola Galán

Ayer se presentó en la librería Cuatro Caminos, de Madrid, el libro La cuestión homosexual de Jean Nicolas, miembro de la organización francesa Grupo de Liberación Homosexual Política y Cotidiana. La traducción e introducción del texto ha corrido a cargo de los miembros del Front d'Alliberament Gai de Catalunya (FAGC) Eliseo Picó y Armand de Fluviá.

El recientemente constituido Frente de Liberación Homosexual de Castilla (FLHOC) se encargó de hacer la presentación de esta obra, que pretende analizar, tanto en sus diferentes etapas históricas como en la actualidad, la represión sufrida por los homosexuales en todo el mundo. «El libro -declaró a EL PAIS un portavoz del FLHOC- distingue históricamente tres generaciones de homosexuales a partir de finales del siglo pasado y principios del actual, en que los psicoanalistas y médicos llegan incluso a acuñar la palabra homosexual dándole una identidad de ser distinto a los otros, frente a la simple represión brutal que hasta entonces se ejercía contra ellos. La primera generación sería la que coincidió en Alemania con el auge de un movimiento obrero que apoyó claramente las reivindicaciones homosexuales y que chocaría tanto con el nazismo como con el estalinismo. No hay que olvidar un dato significativo y muy importante que Jean Nicolas aporta en este libro: se calcula que fueron 220.000 los homosexuales que perecieron en los campos de concentración nazi. El estalinismo, por su parte, creó la idea del vicio burgués de la homosexualidad, cosa que impidió que los partidos obreros continuaran apoyando a lo que constituiría la segunda generación de homosexuales. Hasta encontramos en la actualidad con la tercera, que intenta recuperar ese apoyo porque considera que es necesaria una revolución global que acaba también con las normas de la sexualidad clásica y represora.»

El Frente de Liberación Homosexual de Castilla, que apareció en enero pasado, aglutina a las tres fuerzas más importantes que han combatido en Castilla por la liberación de los homosexuales. Se trata del Frente Homosexual de Acción Revolucionaria (FHAR), la agrupación Mercurio y el Movimiento -Democrático de Homosexuales (MDH). Los tres grupos se disolvieron para crear este nuevo frente, que sintetiza en sus postulados ideológicos tanto la lucha meramente reivindicativa del MDH como la actitud más radical del FHAR, partidario de una lucha amplia por una nueva consideración de la sexualidad, postura hacia la que tendía también la agrupación Mercurio.

«El Frente tiene previsto -manifestó a EL PAIS un portavoz del mismo- lanzar una campaña a nivel de todo el Estado español en colaboración con los frentes de liberación de homosexuales de Cataluña, Euskadi, Galicia y el Movimiento Homosexual de Acción Revolucionaria de Andalucía, para el próximo 25 de junio, que es el Día Internacional de la Liberación Homosexual. Con ella pretendemos no sólo luchar contra la ley de Peligrosidad Social, sino contra todos los artículos del Código Penal que discriminan a los homosexuales. Algunas de las consignas de esta campaña son: Libertad sexual, Amnistía para los homosexuales, Despenalización del acto homosexual, etcétera. Una de nuestras mayores aspiraciones es conseguir que tanto los partidos políticos como las organizaciones feministas y juveniles se solidaricen con esta campaña y hagan suyas nuestras reivindicaciones, ya que sólo en el contexto de una revolución cultural completa conseguiremos las aspiraciones respectivas.»

El Frente Homosexual de Castilla tiene prevista la aparición en breve de una revista periódica que refleje las luchas, reivindicaciones y opiniones de sus militantes y simpatizantes.